online web builder
Mobirise

Nyelvvizsgára felkészítő kurzusok

Nyelviskolánkban alap-, közép- és felsőfokú (B1, B2, C1) szintű nyelvvizsgára felkészítő kurzusokra jelentkezhetsz. A kurzus végén próbanyelvvizsgát biztosítunk számodra. 


Amennyiben már rendelkezel az általad kiválasztott nyelvvizsgának megfelelő tudásszinttel, jelentkezhetsz a nyelvvizsgára felkészítő kurzusra. Abban az esetben, ha a tudásszinted még nem éri el a vizsgára felkészítő szintet, abban az esetben opcionálisan nyelvvizsgatréning alapozó (szókincsbővítő) kurzust biztosítunk.

Az előzetes tudásszintedtől függően ajánlunk 30 órás, illetve 60 órás vizsgatréninget. Ezeken a tanfolyamokon komplex felkészítést vállalunk mind írásbeli, mind szóbeli vizsgára. Kifejezetten a nyelvvizsgán előforduló típusfeladatokkal foglalkozunk. Továbbá megtanítunk a levélírás fortélyaira és olyan technikákra, amelyek alkalmazásával az olvasott és hallott szövegértési feladatokat hatékonyabban tudod megoldani. Átvesszük a szóbeli vizsga témaköreit, begyakoroljuk a szóbeli típusfeladatokat. Sajátos módszerünkkel hatékonyan fejlesztjük a szókincsed, beszédkészséged. Az elérhető pontszámok és javítási kritériumok ismeretében jól használható tippekkel, ötletekkel látunk el, hogy megfelelő rutint szerezz a feladatok megoldásához.

Ahhoz, hogy a vizsga menetét is megismerd, a felkészítés keretén belül próbavizsgát biztosítunk. A próbavizsga egyértelmű visszajelzést ad az elért teljesítményedről, valamint útmutatást kapsz arra vonatkozóan, hogy hogyan tudsz a rendelkezésedre álló idővel gazdálkodni. Az itt gyűjtött tapasztalatok nagy segítségedre szolgálnak majd az éles vizsgán.
 Nyelvvizsgára felkészítő kurzusok típusai:
• 60 órás komplex (írásbeli +szóbeli) nyelvvizsga-felkészítő tanfolyam
• 30 órás rövidített komplex (írásbeli +szóbeli) nyelvvizsga-felkészítő tanfolyam
• 60 órás szókincsbővítő kurzus (opcionális előkészítő, nyelvvizsgatréning alapozó)
• Normál haladási ütem (heti 2x2 óra)
• Intenzív kurzus (nyáron, 3 hetes tréningek)

Nyelvvizsga típusaink, amikre felkészítünk: TELC, BME, EUROEXAM, ZÖLD ÚT.


Mobirise

Melyik nyelvvizsgát válasszam?

Legfontosabb szempont a nyelvvizsga kiválasztásakor, hogy az általad választott nyelvvizsga akkreditált legyen. Mérlegelned kell, milyen célra kell a nyelvvizsga bizonyítvány.


Amennyiben a nyelvvizsga bizonyítványt munkavállaláshoz szeretnéd használni, akkor többnyire elegendő az általános nyelvvizsga. Továbbtanuláshoz is az általános nyelvvizsgák közül választhatsz. Ha diplomához szükséges, akkor függ a szakodtól, mivel a felsőoktatási intézmények megszabják, hogy milyen nyelvvizsgát kötelező tenned. Hiszen nem mindegy, hogy szakmai nyelvvizsga bizonyítványt kérnek, vagy az általános nyelvvizsgát is elfogadják. Külföldi tanuláshoz vagy munkavállaláshoz a nemzetközi nyelvvizsgákból kell választanod, mivel a magyar nyelvvizsgákat nem ismerik el külföldön.

További lényeges szempont a vizsga kiválasztásakor, melyik készség az erősséged, illetve melyik gyengébb.
Minden nyelvvizsgán mérik a 4 alapvető készséget: hallás utáni értés, olvasásértés, íráskészség és beszédkészség. Azonban eltérések vannak a különböző vizsgatípusokon bizonyos készségeket mérő feladatokból, valamint a rendelkezésre álló időtartam is különböző, továbbá a pontszámok aránya is eltérő.

Ha neked erősséged az olvasott szövegértés, akkor olyan nyelvvizsgát válassz, ahol több ilyen feladat van, vagy ezek a feladatok arányában magasabb pontszámot érnek.
Ha a levélírásban vagy gyengébb, válassz olyan vizsgatípust, ahol megengedett a szótár használata és megfelelő idő áll rendelkezésedre. Ha nehézséget okoz a hivatalos levél megírása, akkor választhatsz olyan vizsgát, ahol fogalmazást és baráti levelet kérnek.
Ha a hallott szövegértés okoz többnyire problémát, válassz olyan vizsgát, ahol például nem 3 feladat van, csak 2, valamint, ahol nem csak egyszer lehet hallgatni a szöveget, hanem többször.
Ha a nyelvtan nem tartozik az erősségeid közé, válassz olyan vizsgát, ahol nincs kifejezetten nyelvtani feladat, vagy az értékelésnél arányában kevés pontot érnek ezek a feladatok.
Ha a beszédkészség a gyengéd, válassz olyan vizsgát, ahol a szóbeli vizsgára van felkészülési idő, hogy a gondolataidat össze tudd rendezni.
A készségeken belül különböző feladattípusokkal találkozol.
Ha nem kedveled a fordítást, akkor olyan nyelvvizsgát válassz, ahol nincs fordítási feladat.
Ha erősséged a nyelvtani teszt, akkor számodra megfelelő az a vizsga, amely sok nyelvtani feladatot tartalmaz.
Érdemes megnézni illetve megoldani több típusú nyelvvizsga feladatsort, hogy fel tudd mérni, melyikkel tudsz azonosulni, melyik típusnál érsz el jobb eredményt. Ezek tudatában válassz!

Magyarországon akkreditált néhány nyelvvizsga rövid áttekintése:

BME nyelvvizsga
A BME nyelvvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete fejlesztette ki. BME vizsgarendszer kétnyelvű, valamint egynyelvű változatban is letehető. A sikeres vizsgázók államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak. Komplex vizsgára is lehet jelentkezni, de részvizsgák (szóbeli, írásbeli) külön is letehetők. Írásbeli vizsgán szótárhasználat engedélyezett.

Kinek ajánlott?
Olyanoknak ajánlott, akik a négy készséget (írás, olvasás, hallás, beszéd) közel azonos szinten birtokolják, mivel az elérhető összes pontszámban minden készség 25 %-os arányt képvisel. A B2 vizsgán az íráskészség feladatban a hivatalos levél helyett magánlevél és internetes fórumhozzászólás szerepel.

Vizsgarészek (középszint B2)
Írásbeli vizsga:
Olvasott szövegértés: szövegrészek összekapcsolása, kérdésekre rövid válasz, lyukas szöveg kiegészítése menüből
Íráskészség: szempontok alapján irányított fogalmazás (magán levél, fórumhozzászólás)
Szóbeli vizsga:
Vizsgáztatóval beszélgetsz: személyes beszélgetés (6-7 kérdés), önálló témakifejtés képek alapján (2 feladat közül választható), 1 rövid szituáció.
Hallott szövegértés: jegyzetkészítés, igaz-hamis választós feladat.
A vizsgáról részletes információk a www.bmenyelvvizsga.bme.hu oldalon olvashatók.

ECL nyelvvizsga
Az ECL (=European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsga az Európai Uniós tagországok konzorciuma által létrehozott nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgarendszer, így nemzetközi és államilag elismert bizonyítványt is kapnak a vizsgázók. Komplex és részvizsga is tehető. Szótárhasználat nem megengedett.

Kinek ajánlott?
Elsősorban azoknak ajánlott, akik jobbak az olvasott és hallott szövegértés terén, mivel nem tartalmaz nyelvtani feladatsort. A hallott szövegértési feladatban a dialektusban beszélő szereplők és háttérzajok nehezíthetik az értést. A szóbeli része a vizsgának azonban könnyebben teljesíthető.

Vizsgarészek (középszint B2)
Írásbeli vizsga:
Olvasott szövegértés: hozzárendelés, kérdések megválaszolása
Íráskészség: levélírás, irányított fogalmazás
Szóbeli vizsga:
Másik vizsgázóval beszélgetsz (Páros vizsga)
Beszédkészség: bemutatkozás, irányított beszélgetés,
Hallott szövegértés: feleletválasztós feladat, kérdésekre rövid válasz
A vizsgáról részletes információk a www.ecl.hu oldalon olvashatók.

TELC nyelvvizsga  
A The European Language Certificates (TELC) Európa szerte elfogadott nemzetközi nyelvvizsgarendszer. A vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó nemzetközileg elismert bizonyítványt kap kézhez, mely egyúttal Magyarországon államilag elismert, egynyelvű bizonyítvány. A vizsga során szótár használat nem megengedett.

Kinek ajánlott?
A TELC olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik főként az írott, és a hallott szövegértés terén erősek, akik jól és gyorsan tudnak szövegeket értelmezni, és általában véve jól bánnak az idővel. Legnagyobb előnye, hogy a szóbeli vizsgára 20 perc felkészülési idő van a B1 és B2 szinten.

Vizsgarészek (középszint B2)
Írásbeli vizsga:
Olvasott szövegértés: 2 db párosító feladat, feleletválasztós feladat, nyelvtani teszt: 2 db lyukas szöveg
Íráskészség: válaszlevél írása megadott szempontok alapján (hivatalos levél), e-mail
Szóbeli vizsga:
Másik vizsgázóval beszélgetsz (Páros vizsga)
Beszédkészség: kapcsolatfelvétel (bemelegítés), prezentáció (van választási lehetőség), beszélgetés újságcikk alapján, szituációs feladat (konszenzuskeresés).
Hallott szövegértés: 3 db feladat, párosító feladat, igaz-hamis állítások, feleletválasztós feladatok
A vizsgáról részletes információk a www.telcvizsga.hu oldalon olvashatók

EUROEXAM nyelvvizsga
Az EUROEXAM nyelvvizsgarendszert az International House fejlesztette ki. Egy- és kétnyelvű változata közül lehet választani. Államilag elismert bizonyítványt ad. A szóbeli vizsgán használható szótár, 10 perc áll rendelkezésre a feladatok átgondolására, kidolgozására, amelyhez jegyzet készíthető. Szótár használata megengedett.
 
Kinek ajánlott?
Az Euroexam olyan tanulóknak ajánlott, akik erősek a kommunikációban, kétnyelvű vizsga esetén – fordításban is.

Vizsgarészek (középszint B2)
Írásbeli vizsga:
Olvasott szövegértés: bekezdéscímek, áttekintés, feleletválasztás, (közvetítés kétnyelvűnél)
Íráskészség: email írása, választható téma kifejtése (a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk és online komment)
Szóbeli vizsga:
Másik vizsgázóval beszélgetsz (Páros vizsga). Előre történő bejelentés esetén lehetőség van választott párral vizsgázni.
Beszédkészség: személyes beszélgetés (kérdések), történet elmondása képek alapján, szituációk, konszenzuskeresés (feladatkártya alapján).
Hallott szövegértés: 6 rövid szövegrész párosítása ábrával, képpel vagy szöveggel, lyukas szöveg, feleletválasztós tesztkérdések,
(közvetítés: csak kétnyelvű nyelvvizsgán)
A vizsgáról részletes információk a www.euroexam.org oldalon olvashatók.

ITK-ORIGO nyelvvizsga
Az ITK-ORIGO államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer. Az írásbeli és szóbeli részvizsgák külön is letehetők, komplex C típusú vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Írásbeli vizsgán a teszt kivételével nyomtatott szótár használható.

Kinek ajánlott?
Azoknak ajánlott, akik nagy szókinccsel rendelkeznek; akik szeretik a fordítást, valamint a nyelvtani teszteket.

Vizsgarészek (középszint B2)
Írásbeli vizsga:
Közvetítés idegen nyelvről magyarra: általános témájú szöveg (legtöbbször újságcikk fordítása)
Íráskészség: 1, irányított fogalmazás, 2, témakifejtés Szövegértés: magyar nyelvű kérdések megválaszolása
Szóbeli vizsga:
Vizsgáztatóval beszélgetsz
Beszédkészség: irányított beszélgetés, önálló témakifejtés képek, szituációs párbeszéd
Hallott szövegértés: standard beszédtempóban felolvasott szöveg(ek) háromszori meghallgatása, a szöveg(ek)re vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása.
A vizsgáról részletes információk a https://www.onyc.hu oldalon olvashatók.

Dexam nyelvvizsga
A Debreceni Egyetem által kifejlesztett egynyelvű angol nyelvvizsga, mely a kommunikatív célok megvalósításához szükséges általános nyelvtudást méri a vizsgázók érdeklődésének megfelelő témakörökben (humánmodul vagy reálmodul). A humánmodul leginkább a művészet, zene, irodalom, történelemmel kapcsolatos témakörökre épül, míg a reálmodul a természettel, állatvilággal, számítástechnikával, felfedezésekkel kapcsolatos területeket érinti. A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a vizsgázók már a vizsgára való jelentkezéskor megjelölhetik, hogy kivel szeretnének vizsgázni. Államilag elismert egynyelvű bizonyítványt ad. A vizsga során szótár használata nem megengedett.

Kinek ajánlott?
Azon tanulóknak ajánljuk a Dexam nyelvvizsgát, akik kommunikációs készségüket szeretnék előtérbe helyezni, valamint az adott modul (humán/reál) aktív szókincsével rendelkeznek és gyorsan át tudnak olvasni hosszabb, összetettebb szövegeket, megtalálják benne a fontos részleteket.

Vizsgarészek (középszint B2)
Írásbeli vizsga:
Olvasott szövegértés: rövid választ igénylő kérdések, mondatrészlet visszahelyezése szövegbe igaz-hamis állítás, hiányos szöveg kiegészítése.
Íráskészség: hivatalos levél, fogalmazás
Szóbeli vizsga:
Beszédkészség: kiselőadás, társalgás a vizsgáztatóval, beszélgetés a vizsgázótárssal.
Hallott szövegértés: hozzárendelés, kiegészítés (lyukas szöveg), többszörös feleletválasztás.
A vizsgáról részletes információk a www.dexam.hu oldalon olvashatók.

Zöld út (angol, német, francia)
A Szent István Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközpont vizsgarendszer vizsgája írásbeli és szóbeli része csak együtt tehető le, tehát csak C típusú, komplex nyelvvizsga bizonyítvány adható ki. Részvizsgák (írásbeli vagy szóbeli) nem ismételhetők. A vizsga minden része szaknyelvi, amely szintenként eltérő módon, két helyen kiegészül környezeti és környezetvédelmi tematikájú közös feladattal. A Zöld Út nyelvvizsga államilag elismert szakmai nyelvvizsga.

Kinek ajánlott?
Azoknak ajánljuk, akik gazdálkodási menedzsment szaknyelvi, agrár- és környezettudományi szaknyelvi vagy műszaki szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány birtokosai szeretnének lenni.

Írásbeli vizsga:
olvasott szöveg értése: alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés.
Íráskészség: félhivatalos levél, táblázat leírása.
Szóbeli vizsga:
Beszédkészség: szakmai társalgás, szituáció, grafikon vagy táblázat értelmezése.
Hallott szövegértés: szakmai szövegek rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása, hozzárendelés.
A vizsgáról részletes információk a https://zoldut.szie.hu oldalon olvashatók.

KITEX nyelvvizsga (angol, német)
A KITEX Nyelvvizsgaközpont 2002 óta akkreditált nyelvvizsgaközpont, mely a KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsgát és a KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsgát működteti. Évente három alkalommal nyílik lehetőség a vizsga letételére angol és német nyelvből. A sikeres nyelvvizsga esetén államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap a vizsgázó. A vizsga során szótár nem használható.

Kinek ajánlott?
Azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi vagy idegenforgalmi szaknyelvből szeretnének nyelvvizsgát tenni.

Vizsgarészek (középszint B2)
Írásbeli vizsga:
Lyukas szöveg: Idegen nyelvű, szakmai hiányos szöveg kiegészítése megadott szókészletből.
Lyukas szöveg: Idegen nyelvű, szakmai szövegből kivett mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása.
Feleletválasztós teszt: Szakmai szöveg megértésének ellenőrzése 4 választási lehetőséggel.
Íráskészség:
Üzleti levél: Megadott szempontok alapján szakmai témájú üzleti levél.
Leíró szövegalkotás: Irányított fogalmazás meghatározott szempontok szerint.
Szóbeli vizsga:
Beszédkészség: irányított párbeszéd: általános, mindennapi témakörökből, szakmai szituációs párbeszéd, szövegalkotás kép alapján.
Hallott szövegértés:
Feleletválasztás: igaz vagy hamis.
Feleletválasztás: 3 választási lehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ.
Kérdésekre válaszadás: 6 kérdést kell röviden megválaszolni.


Mobirise

Próbanyelvvizsga

Amennyiben nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamon veszel részt, abban az esetben próbanyelvvizsgát biztosítunk számodra. A próbavizsga egyértelmű visszajelzést ad az elért teljesítményedről, valamint útmutatást kapsz arra vonatkozóan, hogy hogyan tudsz a rendelkezésedre álló idővel gazdálkodni majd az éles vizsgán.

Der Die Das Nyelviskola
Ahol élmény a tanulás, garantált a minőség !

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved